Thông tin thành viên

864937.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Hoàng Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Htnam2009
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mường Lầm
Quận/huyện Huyện Sông Mã
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Cử nhân khoa học: ĐHSP Hà Nội I
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Trung, Trần Văn Hưng
Đã đưa lên 160 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2287 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3196 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này