PHẬT GIÁO  (11 bài)

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG - Bài Thứ 10: Bát Quan Trai Giới

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 KHOÁ THỨ NHẤT: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Bài Thứ 10 Bát Quan Trai Giới A. Mở Ðề Ðức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là "giới, định, huệ". Trong "giới, định, huệ", thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản....

CÁCH CHÈN FLASH VÀO BÀI VIẾT TRONG BLOG Violet

Hiện nay BQT Violet đã thay đổi cách chèn Flash. Theo cách mới hiện nay thực hiện như sau: Bước 1. Chuẩn bị CODE tất cả Flash định chèn vào bài viết: a. Thay LINK FLASH( Có thể Copy link bên dưới mỗi hình dưới đây rồi thay đường Link Flash vào CODE sau : HOẶC : ...