Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đức Phong
Giới tính Nam
Website https://tranducphong82.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Văn Đồng
Quận/huyện Huyện Ia Grai
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Là một người con của Quê hương Quảng Ngãi.
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Sỹ, Đỗ Văn Nhỏ
Đã đưa lên 467 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1875 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3842 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 85168 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này