Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Kim Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Lương Lê Phong, Nguyễn Văn Chiến
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 483 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này