Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Đặng Minh Kha
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhkha71
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Kiến
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu giáo viên dạy giỏi cấp tình
Xác thực bởi Nguyễn Chí Dũng, Trần Văn Tượng
Đã đưa lên 648 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3406 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 155 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 82144 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này